Ống Thép Đúc Phi 610 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 610 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 21:25 22/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 610 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 558 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 558 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 21:03 22/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 558 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 406 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 406 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 20:54 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 406 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14 INCH Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14 INCH Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 02:16 21/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14 INCH Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 168 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 168 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 21:49 20/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩuỐng Thép Đúc Phi 168 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 219 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

Ống Thép Đúc Phi 219 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L

 21:49 20/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩuỐng Thép Đúc Phi 219 Tiêu Chuẩn ASTM A106/A53/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 141 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

Ống Thép Đúc Phi 141 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

 21:15 17/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 141 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 114.3 DN100, 4inch Tiêu Chuẩn ASTM A106,A53,API5L

Ống Thép Đúc Phi 114.3 DN100, 4inch Tiêu Chuẩn ASTM A106,A53,API5L

 21:05 17/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 114.3 DN100, 4inch Tiêu Chuẩn ASTM A106,A53,API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 102 Tiêu Chuẩn ASTM A106, ASTM A53, ASTM API5L

Ống Thép Đúc Phi 102 Tiêu Chuẩn ASTM A106, ASTM A53, ASTM API5L

 02:53 17/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 102 Tiêu Chuẩn ASTM A106, ASTM A53, ASTM API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3inch Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3inch Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

 02:44 17/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3inch Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 76 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

Ống Thép Đúc Phi 76 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

 02:32 17/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 76 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 51 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

Ống Thép Đúc Phi 51 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

 20:53 16/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 51 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 49 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

Ống Thép Đúc Phi 49 Tiêu Chuẩn ASTM A106, A53, API5L

 05:43 16/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 49 Tiêu Chuẩn ASTM A106,A53,API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
ỐNG THÉP ĐÚC PHI 42 DN32 TIÊU CHUẨN ASTM A53/A106/API5L

ỐNG THÉP ĐÚC PHI 42 DN32 TIÊU CHUẨN ASTM A53/A106/API5L

 05:32 16/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu ỐNG THÉP ĐÚC PHI 42 DN32 TIÊU CHUẨN ASTM A53/A106/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
Ống Thép Đúc Phi 34 DN25 Tiêu Chuẩn ASTM A53/A106/API5L

Ống Thép Đúc Phi 34 DN25 Tiêu Chuẩn ASTM A53/A106/API5L

 05:18 16/11/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Ống Thép Đúc Phi 34 DN25 Tiêu Chuẩn ASTM A53/A106/API5L Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ và Hóa đơn.
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Quan tâm nhiều nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây