Thép Ống Đúc Nhập Khẩu

BẢNG TIÊU CHUẨN VÀ QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC A106 THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 03:41 15/05/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An Chuyên Nhập Khẩu và Cung Cấp Thép Ống Đúc A106 Grade A/B/C. Tiêu Chuẩn ASTM, JIS, GB , DIN,, Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan....
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 457 / PHI 508 / PHI 610 TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 457 / PHI 508 / PHI 610 TIÊU CHUẨN ASTM

 00:06 02/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 457 / PHI 508 / PHI 610 TIÊU CHUẨN ASTM/ Độ dày SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 TIÊU CHUẨN ASTM

 23:14 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 168 / PHI 219 / PHI 273 Tiêu Chuẩn ASTM /
Độ dày SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 127-DN120 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 127-DN120 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 22:42 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu Thép Ống Đúc PHI 127 - DN120 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 114-DN100 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI 114-DN100 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 22:11 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập Khẩu Thép Ống Đúc PHI 114- DN100 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI101-DN90 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI101-DN90 / SCH40 /80 /160/ -TIÊU CHUẨN ASTM

 21:26 01/04/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc PHI101- DN90 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

THÉP ỐNG ĐÚC A106 PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 -TIÊU CHUẨN ASTM

 01:22 31/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An là nhà Nhập khẩu Thép Ống Đúc PHI90 - DN80 / SCH40 /80 /160 Tiêu Chuẩn ASTM A106 Grade A/B/C Xuất Xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN600,PHI610-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN600,PHI610-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 15:01 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN600, Phi610-A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN500,PHI508-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN500,PHI508-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 14:45 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN500, Phi508 -A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN450,PHI457-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 23:04

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN450,PHI457-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 23:04

 12:20 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN450, Phi457-A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN400,PHI406-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN400,PHI406-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 11:04 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN400, Phi406- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN350,PHI355-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 21:26

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN350,PHI355-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 21:26

 10:26 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN350, Phi355- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN300,PHI323-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN300,PHI323-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:38 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN300, Phi323- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN250,PHI273-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN250,PHI273-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:26 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN250, Phi273- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN200,PHI219-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN200,PHI219-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:16 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN200, Phi219 - A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN150,PHI168-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN150,PHI168-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:03 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN150, Phi168 - A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN100,PHI114-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN100,PHI114-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 07:56 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN100, Phi114- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN90,PHI101 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN90,PHI101 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 07:34 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN90, Phi101, A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN80,PHI90 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN80,PHI90 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 06:14 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN80, Phi90, A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN65,PHI76 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN65,PHI76 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 05:50 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN65, Phi76, A106-A53-API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây