ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN600,PHI610-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN600,PHI610-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 15:01 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN600, Phi610-A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN500,PHI508-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN500,PHI508-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 14:45 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN500, Phi508 -A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN450,PHI457-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 23:04

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN450,PHI457-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 23:04

 12:20 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN450, Phi457-A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN400,PHI406-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN400,PHI406-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 11:04 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN400, Phi406- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN350,PHI355-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 21:26

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN350,PHI355-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM Thứ sáu - 08/03/2019 21:26

 10:26 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN350, Phi355- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN300,PHI323-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN300,PHI323-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:38 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN300, Phi323- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN250,PHI273-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN250,PHI273-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:26 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN250, Phi273- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN200,PHI219-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN200,PHI219-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:16 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN200, Phi219 - A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN150,PHI168-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN150,PHI168-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 09:03 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN150, Phi168 - A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN125,PHI141-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN125,PHI141-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 08:52 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN125, Phi141- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN100,PHI114-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN100,PHI114-A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 07:56 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN100, Phi114- A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN90,PHI101 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN90,PHI101 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 07:34 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN90, Phi101, A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN80,PHI90 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN80,PHI90 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 06:14 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN80, Phi90, A106/A53/API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN65,PHI76 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN65,PHI76 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 05:50 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN65, Phi76, A106-A53-API5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN50,PHI60 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN50,PHI60 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 05:26 08/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN50, Phi60, A106-a53-api5l Theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN32,PHI42 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN32,PHI42 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 05:11 02/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN32, Phi 42.2 A106-a53-api5l theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Hàng có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
* Phương thức thanh toán linh hoạt.
ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN10 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

ỐNG ĐÚC CHỊU NHIỆT DN10 A106/ A53/API5L THEO TIÊU CHUẨN ASTM

 04:34 01/03/2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thép Thái An chuyên nhập khấu và cung cấp Ống Đúc Chịu Nhiệt DN10 A106 a106-a53-api5l theo tiêu chuẩn ASTM, JIS, DIN,GOST, GB tại nhiều Nhà máy khác nhau của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..
* Hàng có đầy đủ chứng chỉ CO,CQ và Hóa Đơn.
* Phương thức giao hàng thuận tiện và nhanh chóng trên toàn quốc.
* Phương thức thanh toán linh hoạt.
Ống Đúc Tiêu chuẩn ASTM API5L

Ống Đúc Tiêu chuẩn ASTM API5L

 05:39 18/02/2019

Công ty Thép Thái An chuyên cung cấp ống đúc nhập khẩu theo tiêu chuẩn ASTM,JIS, GB ,DIN... . Được sản xuất tại các nhà máy của các nước có nghành công nghiệp luyện kim hàng đầu thế giới.
JFE POSCO KOBESTEEL KOREAN BAOSTEEL HUYNDAI NIPPON SSAB LlOYDS
Quan tâm nhiều nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây